JUL-821 Cô nhân viên giải trí cho khách hàng - Saori Nagashima


Cô ấy đi công tác vì nghĩ rằng cô ấy có thể giải trí cho khách hàng của mình,  khách là là một ông chủ kiêu ngạo, nhưng sau đàm phán với khách hàng thì vô đã thực hiện sở trường của mình đó là giải trí cho khách hàng

JUL-821 Cô nhân viên giải trí cho khách hàng - Saori Nagashima

JUL-821 Cô nhân viên giải trí cho khách hàng - Saori Nagashima